Usługi komputerowe stałe i na wezwanie

Wykonujemy:

 • Nadzór informatyczny nad stanowiskami komputerowymi
  • Kontrola działania i konfiguracja środowiska,
  • Optymalizacja i konserwacja systemu,
  • Naprawa i modernizacja sprzętu,
 • Szkolenie pracowników,
 • Doradztwo w zakresie komputeryzacji,
 • Administracja sieci komputerowych,
 • Instalacja internetu i poczty elektronicznej,
 • Oprogramowanie na zamówienie.

Cennik usług: (kwoty netto, należy do nich doliczyć 22% VAT)

 • Jednorazowe wezwania miejscowe (Szczecin, Police) bez umowy 100,00 zł netto za godzinę, minimum 150,00 zł netto.
 • Usługi wykonywane w siedzibie zamawiającego wg umowy bez minimalnego limitu godzin w miesiącu – opłata 69,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Usługi wykonywane w siedzibie zamawiającego wg umowy z minimalnym limitem 10 godzin miesięcznie – opłata 49,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Usługi wykonywane w siedzibie zamawiającego wg umowy z minimalnym limitem wyższym niż 20 godzin miesięcznie – opłata 44,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę.
 • Usługi on-line (nadzór zdalny) z siedziby wykonawcy – opłata 39,00 zł netto za każdą rozpoczęta godzinę, plus koszty połączeń wg stawek operatora, z pogotowiem informatycznym:
  • do godziny 16 w dni robocze – minimum 5 godzin miesięcznie,
  • do godziny 22 w dni robocze – minimum 10 godzin miesięcznie od serwera,
  • całodobowym w dni robocze i święta – minimum 15 godzin od serwera miesięcznie,
 • Instalacja systemów operacyjnych:
  • Windows 98/Me – 80,00 zł netto,
  • Windows NT/200/XP – 100,00 netto,
 • Usunięcie wirusów (podstawowy zakres) – 80,00 zł netto.
 • Za usługi zamiejscowe doliczane są opłaty za przejazd w wysokości 1,50 zł netto za km.