O firmie

BOZIMEX rozpoczął działalność z dniem 01.01.2009 r. w Szczecinie.  Biuro firmy mieści się w wilii przy ul. Gocławskiej 12B w dzielnicy Nad Odrą.

Działalność firmy skupia się w chwili obecnej na dwóch kierunkach:

  • oprogramowanie komputerów
    • oprogramowanie dla transportu,
    • projektowanie stron internetowych
  • doradztwo w zakresie ochrony cieplnej budynków
    • wykonywanie świadectw energetycznych,
    • wykonywanie audytów energetycznych i remontowych,
    • wykonywanie projektowanych charakterystyk energetycznych,
    • wykonywanie audytów efektywności energetyczne,
    • doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Dane rejestrowe firmy:

NIP: 851-202-31-03

REGON: 320602270

Nr wpisu do ewidencji Prezydenta Miasta Szczecina: P/050616/08

Konto bankowe: 45 1020 4795 0000 9102 0179 3363   w PKO BP II O/Szczecin

Główne przedmioty działalności wg PKD:

  • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
  • 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  • 63.12.Z – Działalność portali internetowych
  • 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  • 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami