O firmie

BOZIMEX rozpoczął działalność z dniem 01.01.2009 r. w Szczecinie.  Biuro firmy mieści się w wilii przy ul. Gocławskiej 12B w dzielnicy Nad Odrą.

Działalność firmy skupia się w chwili obecnej na dwóch kierunkach:

 • oprogramowanie komputerów
  • oprogramowanie dla transportu,
  • projektowanie stron internetowych
 • doradztwo w zakresie ochrony cieplnej budynków
  • wykonywanie świadectw energetycznych,
  • wykonywanie audytów energetycznych i remontowych,
  • wykonywanie projektowanych charakterystyk energetycznych,
  • wykonywanie audytów efektywności energetyczne,
  • doradztwo i szkolenia w zakresie ochrony cieplnej budynków.

Dane rejestrowe firmy:

NIP: 851-202-31-03

REGON: 320602270

Nr wpisu do ewidencji Prezydenta Miasta Szczecina: P/050616/08

Konto bankowe: 45 1020 4795 0000 9102 0179 3363   w PKO BP II O/Szczecin

Główne przedmioty działalności wg PKD:

 • 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z – Działalność portali internetowych
 • 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.30.Z – Działalność związana z tłumaczeniami